Roemeense rechters noemen Europese bewaarplicht ongrondwettelijk

Het goede nieuws komt deze keer uit Roemenië:

The Romanian Constitutional Court declared, yesterday afternoon, the data retention law (law 298/2008) as unconstitutional, as it breaches art 28 of the Romanian Constitution which provides that secrecy of the letters, telegrams and other postal communications, of telephone conversations, and of any other legal means of communication is inviolable.

So far there is no press release of the Court and the decision has not been published yet, there are only press articles about it. An English report (not entirely accurate) is available on mediafax.

In Duitsland had het Gerechtshof eerder dit jaar al gevonnist dat de dataretentiewet een schending van het grondrecht op privacy is en voor een democratie buiten alle proporties. Samen met de beslissing van het Roemeense Grondwettelijk Hof dat de dataretentiewet ongrondwettelijk is, bewijst dit op zijn minst dat er een groeiende trend is om dergelijke wetten toch wel verdacht te noemen. Ook wat de wettelijke basis betreft.

“This act seriously affects the citizens, because it allows everyone to be treated as a criminal. […] It is an affront to the dignity of the Romanian people. It’s an abusive law which violates constitutional rights guaranteed by the Romanian state,” aldus Ioan Prodan, voorzitter van het Roemeense Civil Society Commissariat.

Ook voor België kan dit goed nieuws zijn. De Belgische regering is immers min of meer rond met de implementatie van die dataretentiewet en het nieuws kan extra munitie bieden om de plannen van de Belgische regering verder onder vuur te nemen. Hopelijk met evenveel succes als in Roemenië.

Ter herinnering, de “data retention law” (of dataretentiewet) waarvan sprake, is een richtlijn waarin de Europese Unie alle lidstaten verplicht om alle telefoon- en internetgegevens gedurende een periode van 6 maanden tot 2 jaar bij te houden. Dit betekent in de praktijk onder meer dat internet providers en telecom operatoren moeten bijhouden wat datum en tijdstip van het telefoongesprek of de mail is, naar welk nummer er gebeld of naar welk adres er gemaild werd, wat de locaties van mobiele telefoons zijn, wat het IP-adres van een internet-gebruiker is, enz. Voorlopig (?) moet de inhoud van de communicatie niet bijgehouden worden.