Europese dataretentierichtlijn krijgt ook in België tegenwind

Vandaag werd in Brussel de campagne Bewaar je Privacy gelanceerd tegen de omzetting van de Europese richtlijn rond dataretentie in Belgische wetgeving. Initiatiefnemers zijn de Liga voor Mensenrechten, de orde van Vlaamse en Franstalige Balies en de Vereniging voor Telecom- en Internetklanten (Tik).

Via die dataretentierichtlijn heeft de Europese Unie haar lidstaten verplicht om alle telefoon- en internetgegevens gedurende een periode van 6 maanden tot 2 jaar bij te houden.

De organisaties die het protest tegen die richtlijn organiseren, vrezen vooral voor de privacy van de burgers. “Er bestaan vele technische omwegen om deze controle te omzeilen, waardoor de daders meestal buiten schot blijven”, zegt Rudi Vansnick, voorzitter van Tik vzw en de vereniging van internetprofessionals Isoc Belgium, in een officiële mededeling. “En net daarvoor zou de burger moeten opdraaien. Met het bewaren van alle communicatie gegevens kan de overheid desgevallend ook andere elementen van het gedrag van de burger controleren, zonder dat er een criminele actie heeft plaats gehad.” Ook wordt gevreesd voor hogere kosten voor de consument. “Immers iemand zal de kosten van opslaan en bewaren van deze gegevens voor z’n rekening moeten nemen.”

De website bewaarjeprivacy.be is bedoeld als drukkingsmiddel “om de Belgische politici ervan te weerhouden een wet goed te keuren die enkel beoogt om de burger te treffen en slechts in beperkte mate de criminaliteit zal bestrijden”. Je vindt er kort en duidelijk op een rijtje de redenen waarom de dataretentierichtlijn een slechte zaak is voor u en ik. En je vindt er een petitie die u best zo snel mogelijk ondertekent. Tenminste als je toch een deeltje van je privacy wil bewaren.

1 REACTIE

Reacties zijn gesloten.