Bewaar je privacy

We keren nog even terug op Bewaar je Privacy, de campagne die maandag gelanceerd werd. Op de gelijknamige website wijzen verschillende organisaties op de gevaren en op het zinloze van de Europese dataretentierichtlijn, die binnenkort ook in België dreigt goedgekeurd te worden.

Hier vindt u alvast het integrale persbericht (in pdf) waarin de initiatiefnemers duidelijk maken waarom het voor ieder van ons een slechte zaak zou zijn als de Belgische regering die richtlijn effectief in wetgeving zou omzetten.

We maken meteen ook van deze gelegenheid gebruik om nogmaals met aandrang te vragen de petitie te ondertekenen én om hem zelf zoveel mogelijk te verspreiden. Doen!