Kamercommissie weigert voorlopig passagiersgegevens aan VS te geven

De Kamercommissie Buitenlandse Zaken heeft vandaag beslist om het licht voorlopig nog niet op groen te zetten voor een wetsontwerp over de overdracht van de persoonsgegevens van vliegtuigpassagiers aan de Amerikaanse veiligheidsdiensten. Bij goedkeuring zou de de Kamer haar instemming betoond hebben met een verdrag dat de EU en de VS hierrond in 2007 hebben afgesloten. De commissie stelde dat eerst het advies van de privacycommissie moet worden ingewonnen. Opmerkelijk aan dit nieuws is dat hiervoor een wisselmeerderheid gevonden werd, terwijl de Senaat vorige week hetzelfde akkoord goedkeurde.

Aanstoker van dit oponthoud is Groen!-Kamerlid Wouter De Vriendt die er onder meer op wees dat door de transfer van persoonsgegevens naar de VS de privacy verder in gevaar komt. Volgens hem wordt al te vaak de strijd tegen het terrorisme ingeroepen om het recht op privacy in te dijken. Het akkoord tussen de EU en de VS heeft nog maar eens een stap verder in die richting gezet.

Zo blijft er onder meer onduidelijkheid bestaan over de bewaartermijn van de gegevens, over het eventuele doorspelen van de persoonlijke gegevens aan derde landen en over de vernietiging van de gegevens na het verlopen van deze termijn. Het gaat om een lijst met 19 persoonsgegevens, waaronder creditcardnummers, bagagegegevens, geboortedatum en adres, die volgens het verdrag gedurende een periode van minstens 15 jaar zullen bijgehouden worden.

We vrezen helaas dat het ondanks de terechte bezwaren enkel bij uitstel zal blijven en dat er geen afstel van zal komen. België is namelijk een van de laatste Europese landen die het verdrag met de VS nog niet geratificeerd heeft. Een verbod op het overdragen van gegevens zal er dus wellicht en jammer genoeg niet meer van komen.

Update 27/11/2009

Uiteindelijk heeft de Kamer vandaag het wetsontwerp over de overdracht van persoonsgegevens van vliegtuigpassagiers aan de Amerikaanse veiligheidsdiensten toch goedgekeurd. Socialisten en groenen stemden tegen, meerderheid en Vlaams Belang stemden voor.