Eis om fel bekritiseerde databewaringsrichtlijn in te trekken

Burgerrechtenorganisaties EDRi (European Digital Rights) en de Duitse werkgroep inzake databewaring (AK Vorratsdatenspeicherung) vragen de Europese Commissie om de omstreden databewaringsrichtlijn van 2006 in te trekken. Indien de richtlijn niet wordt ingetrokken, eisen zij dat de richtlijn zodanig wordt aangepast dat er in een opt out clausule wordt voorzien die toelaat dat lidstaten zelf kunnen beslissen of zij een algemene bewaarplicht nodig hebben.

EDRi en haar leden voeren reeds jaren campagne tegen deze richtlijn. Ze wijzen er onder meer op dat “de richtlijn heeft geleid tot minder vrijheid voor burgers, tot een constante dreiging dat informatie over onze persoonlijke contacten, gebruik van mobiele telefonie en internet wordt verkocht, kwijtgespeeld of op een andere manier schade berokkent, alsook tot hogere abonnementsgelden voor telecommunicatiediensten en tot minder competitie.”

EDRI en AK Vorratsdatenspeicherung noemen de databewaringsrichtlijn onaanvaardbaar in een democratische samenleving. Ze worden daarin onder meer bijgetreden door Statewatch en de Liga voor de Mensenrechten. Die laatste lanceerde samen met een aantal anderen recent nog de campagne “Bewaar je privacy“. Daarmee deden ze een gelijkaardige oproep aan de Belgische wetgever waarbij gevraagd werd de databewaringsrichtlijn niet om te zetten naar Belgisch recht en de regering de opdracht te geven initiatieven te nemen om deze Europese richtlijn ongedaan te maken of minstens grondig bij te sturen.

Lees hier het originele persbericht.
Lees hier het persbericht voor België