Campagne voor digitale vrijheid in Nederland

In de aanloop naar de verkiezingen in Nederland is Bits of Freedom van start gegaan met een campagne voor digitale vrijheid. In haar Manifest voor Digitale Vrijheid somt de digitale burgerrechtenbeweging negen programmapunten op:

  • niemand mag van internet worden afgesloten
  • er moet een robuust beleid op het gebied van netwerkneutraliteit komen
  • de overheid moet cultuur stimuleren zonder burgers te controleren
  • privacy by design moet het uitgangspunt zijn bij grote informatiseringsprojecten
  • databanken moeten goed beveiligd worden
  • bestaande grote informatiseringsprojecten, zoals het EPD en de OV-chipkaart, moeten worden heringericht
  • effectiviteit moet centraal staan bij de bestrijding van criminaliteit en terrorisme
  • rechtsbescherming en controle moeten integraal onderdeel zijn van systemen
  • surveillance-systemen moeten aan kritisch onderzoek worden onderworpen

Bits of Freedom vraagt alle partijen om die negen programmapunten voor een vrije en  betrouwbare informatiesamenleving op te nemen in hun verkiezingsprogramma voor 2010. Daarnaast roept zij Nederlanders op om een week lang zelf politieke partijen aan te schrijven.

En in België?

Een prima actie en eigenlijk zou ik wel benieuwd zijn hoe politieke partijen in België op zo’n oproep reageren. Wellicht voorspelbaar, want van de negen programmapunten van Bits of Freedom, is er vandaag zo goed als niets terug te vinden in de partijprogramma’s. Daar overheersen nog steeds andere bekommernissen (zoals het verzinnen van steeds weer andere nutteloze toepassingen van de e-ID) dan een rem te zetten op de wildgroei aan surveillance.
Bovendien moeten we in België een waakhond als Bits of Freedom, die toont waar die rem staat, ook al missen. Tijd om ook hier een paar tandjes bij te steken en aan de noodrem te trekken?