Duitse rechters oordelen dat bewaarplicht ongrondwettelijk is

Het goede nieuws komt dit keer uit Duitsland. Daar heeft het Constitutionele Hof verklaard dat de bewaarplichtwet in strijd is met de Duitse grondwet, meer bepaald met artikel 10 waarin het telecommunicatiegeheim is vastgelegd. Het Hof heeft de Duitse bewaarplichtwet daarom nietig verklaard. Alle tot nu toe verplicht bewaarde telecomgegevens moeten worden vernietigd en de wet zal helemaal opnieuw geschreven moeten worden.

De Duitse bewaarplichtwet is een omzetting van richtlijn 2006/24/EG, die alle Europese lidstaten opdraagt telecomaanbieders te verplichten alle verkeers- en locatiegegevens te bewaren gedurende een bepaalde periode. In België is de richtlijn voorlopig nog niet omgezet in wetgeving.  Ze wordt hier te lande gecontesteerd door verschillende organisaties die zich verzameld hebben onder de noemer “Bewaar je privacy”.

De rechtzaak en de uitspraak zijn om verschillende redenen heuglijk nieuws en dat niet alleen omdat een gedrocht van een wet nietig werd verklaard. De rechtzaak werd immers aangespannen door 34.000 bezorgde Duitse burgers, die zich uitgesproken hebben tegen de wet. De uitspraak komt ook bovenop recente verklaringen van Eurocommissaris Viviane Reding (Justitie), die de EU bewaarplichtrichtlijn opnieuw ter discussie wil stellen. Bovendien is Duitsland ondertussen al het derde Europese land, na Bulgarije en Roemenië, waar de richtlijn strijdig met de grondwet bevonden wordt. Ook in andere landen ligt de Europese richtlijn zwaar onder vuur.

Met die uitspraak wordt het debat over de databewaringsrichtlijn in Europa én in België hopelijk opnieuw volledig open gegooid.