Alles onder controle

In Nederland heeft rechtenstudent Axel Arnbak de UvA-Scriptieprijs 2010 gewonnen. Arnbak is werkzaam voor Bits of Freedom.

“In de scriptie “Alles onder controle” van Axel Arnbak staat dataretentie centraal. Sinds 1 september 2009 is de Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens van kracht. Deze wet verplicht aanbieders van telecommunicatienetwerken en -diensten de verkeers- en locatiegegevens van hun klanten te bewaren gedurende één jaar, zodat hun beschikbaarheid gegarandeerd is voor opsporingsonderzoek door politie en justitie. Deze bewaarplicht wordt ook wel dataretentie genoemd. Arnbak reflecteert in zijn scriptie kritisch op de verhouding tussen de nieuwe bewaarplicht voor aanbieders, de bestaande bevoegdheden van opsporingsdiensten om toegang te krijgen tot telecommunicatiegegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van burgers in artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.”

Je kan de scriptie integraal in pdf downloaden van de website van Bits of Freedom.