Bibliotheek /// Raf Jespers over ‘Big Brother in Europa’

epou_10_big brother kaft.inddRaf Jespers, advocaat bij Progress Lawyers Network, schetste met ‘Big Brother in Europa’ op indrukwekkende wijze hoe overheid en bedrijfsleven in België en elders steeds meer toezicht, surveillance, bewaking en controle uitoefenen. De auteur werd bij het verschijnen van zijn boek geïnterviewd door Marc De Pril voor het Stories-programma “Een boeiend gesprek”. Bekijk het interview hieronder in drie delen.