Internationale alliantie roept op tot Europees onderzoek naar gebruik van biometrie

Een internationale alliantie van maatschappelijke organisaties en personen roept de Raad van Europa op om een diepgaand onderzoek te starten naar het afnemen en opslaan van biometrische gegevens door lidstaten.

Overheden eisen in toenemende mate biometrische gegevens (met name vingerafdrukken en gezichtsscans) van mensen op. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen op contactloze ‘RFID’-chips in paspoorten en/of identiteitskaarten. Sommige landen, zoals Nederland, Frankrijk en Litouwen, gaan nog verder en slaan deze zelfs op in databanken.

De alliantie van meer dan 80 ondertekenaars heeft Secretaris-Generaal Thorbjørn Jagland van de Raad van Europa schriftelijk verzocht om de betrokken landen zo spoedig mogelijk om uitleg te vragen of hun wetgeving over dit onderwerp overeenstemt met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) en de uitspraken van het Europees Hof voor de Mensenrechten.

Simon Davies van Privacy International, die het initiatief coördineert:

“In een democratische samenleving vormt de afname en opslag van biometrische gegevens van een hele bevolking een onevenredige en ook om andere redenen onnodige inbreuk. Niet alleen op de privacy maar ook op andere rechten, zoals de onschuldpresumptie, die worden beschermd door het Europees Verdrag. Daarom heeft het Verenigd Koninkrijk onlangs de afname van vingerafdrukken van burgers stopgezet. Toch leggen nog veel landen graag vingerafdrukken van een bevolking(sgroep) vast, terwijl die niet wordt verdacht van strafbare feiten. Bovendien vergroot deze handelwijze juist de kans op identiteitsfraude.

De petitie kan je hier nalezen, met onderaan de lijst van ondertekenaars (waaronder ook datapanik.org). Het lijstje van Belgische ondertekenaars is overigens naar slechte gewoonte terug magertjes ingevuld. Organisaties die hun steun willen betuigen aan het initiatief kunnen altijd een seintje geven.