Video: Hoe ACTA onze vrijheden bedreigt

Burgerrechtenbeweging La Quadrature du Net presenteert drie video’s over ACTA. Op die manier wil LQdN iedereen informeren over de manier waarop dit anti-piraterij verdrag onze vrijheden bedreigt en wil ze tegelijkertijd oproepen om actie te ondernemen. Je kan zelf alvast een steentje bijdragen door deze video’s verder te verspreiden. Andere mogelijkheden om tegen ACTA te ageren, vind je in de wiki.

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=citzRjwk-sQ]

In de tweede video ligt de nadruk op de manier waarop ACTA onze online vrijheden bedreigt.
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=My4c82IxM94]

De derde video focust op landbouw, voeding, geneesmiddelen en patenten.
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=_xewEFJ6y_Q]

Voor wie ACTA (nog) niet kent …

ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement) is een anti-piraterij verdrag dat op verschillende terreinen een grote bedreiging vormt voor onze fundamentele rechten. De kritiek richt zich zowel op de besluitvorming als op de inhoud.

De manier waarop het verdrag tot stand komt, kan nog best omschreven worden als achterkamertjespolitiek. Onderhandelingen spelen zich af achter gesloten deuren; regeringen weigeren ACTA-documenten openbaar te maken en verschuilen zich daarvoor achter een overeenkomst om de documenten geheim te houden. Alles behalve democratisch, maar wel met grote maatschappelijke gevolgen.

De geheimhouding heeft wellicht veel te maken met het feit dat ACTA inhoudelijk zeer omstreden is. Er bestaan sterke aanwijzingen dat het verdrag grote gevolgen zal hebben voor onder meer de  toegang tot medicijnen en de toegang tot innovatieve technologieën (zoals klimaat- en voedseltechnologie), maar ook voor een vrij internet en de fundamentele rechten en privacy van internetgebruikers.

Voor meer info en gefundeerde kritieken over ACTA kan je onder meer terecht bij La Quadrature du Net.

1 REACTIE

  1. Schijndemocratie op z’n best, dit.

    Heb onlangs nog naar de redecties van een aantal “kwaliteitskranten” geschreven met de vraag waarom ze met geen woord over ACTA reppen. Voorlopig zonder antwoord.

Reacties zijn gesloten.