Steeds meer camera’s op de werkvloer

Volgens cijfers van de Privacycommissie is het aantal aanvragen voor bewakingscamera’s op de werkvloer op vijf jaar tijd vertienvoudigd. In 2011 telde de commissie 520 aanvragen, wat impliceert dat er dat jaar een veelvoud aan bewakingscamera’s bij kwam. De aanvraag gebeurt immers per werkplek en het gaat in sommige gevallen om tientallen camera’s.

De camera’s worden in veel gevallen gebruikt om het personeel te controleren, zoals blijkt uit dit filmpje in het VRT-nieuws. Nochtans mogen de camera’s in principe alleen het productieproces in de gaten houden. Wanneer in uitzonderlijke gevallen toch het personeel in de gaten wordt gehouden, dan mag dat slechts sporadisch gebeuren. Niet te verwonderen dus dat de Privacycommissie ook veel vragen en klachten van werknemers, vakbonden en advocaten krijgt.

Met dat laatste komen we op één van de zwakste punten van de wetgeving rond camerabewaking (en overigens ook van de Privacycommissie zelf). Niemand weet in welke mate de regels worden nageleefd. Zelf voert de Privacycommissie geen controles uit. Als er klachten zijn, neemt de commissie wel contact op met de betrokkenen. Maar ze heeft geen enkele bevoegdheid om sancties op te leggen.