Internationale coalitie vraagt intrekking hackplannen Nederlandse overheid

We hebben het onlangs al gehad over een fel gecontesteerd voorstel van de Nederlandse Minister van Veiligheid en Justitie Opstelten, waarbij de Nederlandse politie de bevoegdheid zou krijgen om vanop afstand in te breken op computers, daar spyware te installeren en desgewenst bestanden te vernietigen. Het gaat daarbij zelfs over servers die in het buitenland staan. Het protest tegen dit absurde voorstel beperkt zich daarom niet alleen tot Nederland. Nu heeft een internationale coalitie van meer dan 40 burgerrechtenorganisaties en veiligheidsexperts, op initiatief van Bits of Freedom, haar bezorgdheid geuit over het effect van de plannen. De coalitie verzoekt de minister dringend zijn hackplannen in te trekken, gelet op de implicaties voor mensenrechten, cybersecurity en het internet wereldwijd.

De brief waarin de internationale coalitie haar bezwaren duidelijk maakt, kan je hieronder lezen (pdf).