Repressie voor A

antwerpenHet bestuursakkoord in Antwerpen is getekend en zoals te verwachten en voorzien was, voorspelt het weinig goeds voor de volgende zes jaar. In plaats van de echte problemen (armoede, ongelijkheid, …) aan te pakken, wordt voluit gekozen voor de repressieve aanpak. Daarmee worden de minpunten uit het beleid van bijna-ex-burgemeester Patrick Janssens door zijn opvolger Bart De Wever verder naar het voorplan verschoven en uitvergroot. Voor de nieuwe coalitie van N-VA, CD&V en Open-VLD is veiligheid immers prioriteit nummer één. We kunnen “Respect voor A”, zoals het bestuursakkoord getiteld is, beter lezen als “Repressie voor A”. Alles behalve sociaal en veel meer een zaak van blaming the victim.

De kiemen werden gelegd door de vorige bestuurders, de oogst wordt binnengehaald door de nieuwe coalitie.

Zo wordt bijvoorbeeld het cameranetwerk verder uitgebreid, zullen mobiele camera’s ingeschakeld worden, wordt er verder geïnvesteerd in slimme camerasoftware, komen er “op strategische plaatsen” camera’s met nummerplaatherkenning, wordt er ook in de Antwerpse parken (!) gedacht aan de introductie van camerabewaking.

Ook de GAS-boetes schakelen een versnelling hoger. Er komen maximale boetes voor recidivisten en de verlaging van de leeftijdsgrens tot 14 jaar wordt toegepast – zaken waar overigens ook Patrick Janssens voor pleitte. Het is duidelijk dat De Wever en co enthousiaste liefhebbers van de GAS-boetes zijn.

De “grote verandering” zit er niet in, de ruk naar nog rechtser wordt er wel door bevestigd.

Bleri Lleshi vat het in een opiniebijdrage voor Knack bondig samen:

Ik lees in het bestuursakkoord: meer camera’s, toezichthouders, nultolerantie, ‘maximaal inzetten GAS-boetes’, ‘uitbreiding van de bevoegdheid van de GASambtenaren’, ‘We werken aan de uitbreiding van de GAS-boetes’ enz… Mijnheer de toekomstige burgemeester, gaat u via de GAS-boetes de problemen oplossen? Gaat u via deze boetes ‘Respect voor A’ mogelijk maken? Soms dwing je respect af, maar meestal moet je het verdienen. Met een dergelijk repressief beleid gaat er geen respect komen.

Gelukkig is er ook goed nieuws. Een van de meer dan 450 actiepunten luidt: “De stad wil de jaarlijkse gaststad van de Sint blijven.” Alleen jammer dat hij enkel de roe heeft meegebracht.