Dossier GAS-boetes

GAS-boetes voor verkeersovertredingen

Steden en gemeenten zullen vanaf 1 februari 2021 GAS-boetes mogen uitschrijven voor lichte snelheidsovertredingen op plaatsen waar maar 30 of 50 kilometer per uur gereden mag worden. Er gelden wel een aantal voorwaarden. Zo mag het enkel gaan om zones 30 en 50 en moet het gaan om snelheidsovertredingen van maximaal 20 km/u. Daarnaast moet de overtreding ook vastgesteld worden door een automatisch toestel dat gefinancierd is door de lokale overheid. Steden en gemeenten die vanaf februari 2021 gebruik willen maken van het systeem, moeten ook hun GAS-boetereglement aanpassen. -- bron: De Standaard

GAS-reglement in Denderleeuw en Haaltert verlaagt leeftijd naar 14 jaar

De gemeente Denderleeuw heeft een nieuw GAS-reglement goedgekeurd waarmee voortaan ook het oneigenlijk gebruik van middelen als lachgas en het verstoren van de openbare orde kan worden bestraft. Verder werden de artikelen rond onkruid, overhangende begroeiing en het verloederen van percelen verder "verfijnd". De leeftijd waarop inwoners een GAS-boete kunnen krijgen, wordt meteen ook verlaagd naar veertien jaar. Hier wordt wel eerst een bemiddelingsprocedure opgestart en pas wanneer die niet slaagt, overgegaan tot een boete. In Haaltert, dat in dezelfde politiezone gelegen is, moet het nieuwe reglement nog worden goedgekeurd door de gemeenteraad. Maar ook daar worden dezelfde aanpassingen...

GAS-boete voor wie in zee gaat zwemmen

Ondanks de voorspelde tropische temperaturen blijft zwemmen in zee verboden. Wie voor 27 juni in zee zwemt, kan daarvoor een GAS-boete krijgen. Dat komt omdat er pas vanaf dat weekend redders toezicht zullen houden en zwemmen in zee verboden is zolang de reddersposten niet bemand zijn. Wie betrapt wordt, riskeert een GAS-boete van maximaal 250 euro. --  bron: De Standaard

‘Wie rondloopt met mondmasker, moet GAS-boete krijgen’

Volgens ere-vrederechter Jan Nolf kan het systeem van GAS-boetes worden ingezet om onnodig gebruik van mondmaskers tegen te gaan. "Enkel tijdens carnaval mag je gemaskerd de straat op." We dachten eerst even dat Jan Nolf, toch een notoir tegenstander van de GAS-boetes, zijn voorstel zag als een manier om het cynisme van het systeem aan te tonen. Blijkbaar niet. Jan Nolf is een groot criticus van de Gemeentelijke Administratieve Sancties - de zogenaamde GAS-boetes - maar ziet er in tijden van coronavirus een opportuniteit in. Met name als maatregel tegen onnodig gebruik van mondmaskers die gereserveerd moeten blijven voor medisch personeel....

Wie zondigt tegen Corona-maatregelen, kan nu toch GAS-boete krijgen

Gemeenten kunnen voortaan GAS-boetes uitschrijven voor wie zondigt tegen de coronamaatregelen. De boetes bedragen 250 euro. Het is een van de beslissingen die de superkern heeft genomen. Dat is het kernkabinet van de regering-Wilmès, uitgebreid met de zeven partijen die de volmachten voor de minderheidsploeg steunen. GAS-boetes lagen tot nu toe niet hoger dan 25 euro en konden ook nog niet worden ingezet om de coronamaatregelen af te dwingen. Alleen overtredingen die niet in de strafwet staan, konden ermee worden beteugeld. Maar zodra het Koninklijk Besluit in het Staatsblad verschijnt, verandert dat dus. Net zoals de gewone penale boetes...

GAS-boetes voor corona zijn illegaal

In sommige gemeenten schrijft de politie GAS-boetes uit voor wie de coronamaatregelen overtreedt. Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) wijst er echter op dat daarvoor geen wettelijke basis is en dat die boetes dus onwettig zijn. De huidige GAS-wet bepaalt dat gemeenten alleen inbreuken administratief kunnen beteugelen die niet in het federale strafrecht zijn opgenomen. De regering wil daarom een voorstel voor “administratieve covid-19-sancties” uitwerken, met onmiddellijke inningen en uniformiteit van toepassing op het hele grondgebied. Ondertussen kan elke burger die dergelijke GAS-boete ontvangen heeft, die aanvechten. -- lees verder bij De Standaard

Inkomsten uit GAS-boetes vertienvoudigd door slimme camera’s

De inkomsten uit GAS-boetes zijn in nauwelijks zes jaar tijd vertienvoudigd, van 4,4 miljoen euro in 2014 naar 42,6 miljoen in 2018. Die spectaculaire stijging hebben de Vlaamse gemeenten te danken aan slimme camera's die verkeers­inbreuken vastleggen. De komende jaren ­zullen de inkomsten nog stijgen. Voor 2020 voorzien de Vlaamse gemeenten 47 miljoen euro aan inkomsten uit GAS-boetes. Sinds juli 2014 kunnen gemeenten niet alleen overlast (sluikstorten, nachtlawaai) beboeten via een gemeentelijke administratieve sanctie (GAS), maar ook verkeersovertredingen. Het effect op de inkomsten is spectaculair. Dat blijkt uit cijfers van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en het...

Minder GAS-boetes, meer alternatieve straffen

Sinds de inwerkingtreding van de nieuwe GAS-wetgeving in 2014 krijgen minderjarigen steeds minder een boete opgelegd. In de plaats nodigen gemeenten hen samen met de ouders uit om hen op de vingers te tikken of moeten ze verplicht een brief met excuses schrijven. “Gemeentes beseffen dat het veel meer loont jongeren her op te voeden dan zomaar boetes uit te delen”, zegt onderzoekster Karen Weis. Sinds 2014 is de nieuwe GAS-wet van kracht, die gemeenten meer slagkracht moest geven om jongeren te bestraffen. Gemeenten konden de minimumleeftijd voor sancties verlagen van 16 naar 14 jaar én er zijn alternatieve straffen...

GAS-boetes op de helling

Een politierechter heeft een Oostendse GAS-boete nietig verklaard, omdat het niet zeker is dat de digitale handtekening ook effectief van de bevoegde ambtenaar komt. De uitspraak is een precedent voor burgers die hun boete willen aanvechten. -- Bron: Het Laatste Nieuws, 11/02/2016

Recente artikels