GAS-boetes voor corona zijn illegaal

In sommige gemeenten schrijft de politie GAS-boetes uit voor wie de coronamaatregelen overtreedt. Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) wijst er echter op dat daarvoor geen wettelijke basis is en dat die boetes dus onwettig zijn. De huidige GAS-wet bepaalt dat gemeenten alleen inbreuken administratief kunnen beteugelen die niet in het federale strafrecht zijn opgenomen. De regering wil daarom een voorstel voor “administratieve covid-19-sancties” uitwerken, met onmiddellijke inningen en uniformiteit van toepassing op het hele grondgebied. Ondertussen kan elke burger die dergelijke GAS-boete ontvangen heeft, die aanvechten.

— lees verder bij De Standaard