GAS-reglement in Denderleeuw en Haaltert verlaagt leeftijd naar 14 jaar

De gemeente Denderleeuw heeft een nieuw GAS-reglement goedgekeurd waarmee voortaan ook het oneigenlijk gebruik van middelen als lachgas en het verstoren van de openbare orde kan worden bestraft. Verder werden de artikelen rond onkruid, overhangende begroeiing en het verloederen van percelen verder “verfijnd”. De leeftijd waarop inwoners een GAS-boete kunnen krijgen, wordt meteen ook verlaagd naar veertien jaar. Hier wordt wel eerst een bemiddelingsprocedure opgestart en pas wanneer die niet slaagt, overgegaan tot een boete. In Haaltert, dat in dezelfde politiezone gelegen is, moet het nieuwe reglement nog worden goedgekeurd door de gemeenteraad. Maar ook daar worden dezelfde aanpassingen voorgelegd.

—  Lees verder bij hln.be