Wie zondigt tegen Corona-maatregelen, kan nu toch GAS-boete krijgen

Gemeenten kunnen voortaan GAS-boetes uitschrijven voor wie zondigt tegen de coronamaatregelen. De boetes bedragen 250 euro. Het is een van de beslissingen die de superkern heeft genomen. Dat is het kernkabinet van de regering-Wilmès, uitgebreid met de zeven partijen die de volmachten voor de minderheidsploeg steunen. GAS-boetes lagen tot nu toe niet hoger dan 25 euro en konden ook nog niet worden ingezet om de coronamaatregelen af te dwingen. Alleen overtredingen die niet in de strafwet staan, konden ermee worden beteugeld. Maar zodra het Koninklijk Besluit in het Staatsblad verschijnt, verandert dat dus. Net zoals de gewone penale boetes kunnen ook de ‘gemeentelijke administratieve sancties’ onmiddellijk worden geïnd. — Bron: Gazet van Antwerpen