Gaan onze persoonlijke gegevens in Brussel kopje onder?

gegevensbeschermingDe herziening van de Europese regelgeving rond gegevensbescherming is volop aan de gang. In de komende dagen en weken brengen verschillende EU-commissies een advies uit. Wat daarbij echter vooral opvalt, is dat de nieuwe Europese privacyregels voorwerp zijn van een ongeziene lobby campagne, vooral uit de hoek van het Amerikaanse bedrijfsleven. Als we niet opletten en onze stem niet laten horen, krijgen banken, verzekeringsmaatschappijen en online aanbieders vrije baan om al onze persoonlijke gegevens te verzamelen, te verwerken, op te slaan en door te verkopen.
Wordt het dus “hello lobbyists, goodbye privacy”?
Of slagen we er alsnog in om “Our data? Our decision!”  door te drukken?
Voor La Quadrature du Net hangt het ook van ons af. Woordvoerder Jérémie Zimmerman:

Data protection’ seems to be an obscure technical issue, but it is crucial, as everything we do online and offline is now stored in databases by private companies. Companies want to have a free hand to make profit out of our personal lives, but our privacy is a fundamental freedom, essential for a free society. Citizens must act now, by warning their Members of the European Parliament and asking them to adopt strong safeguards for our privacy through the adoption of amendments, and by relaying the information, before it is too late.

Lees hier het volledige persbericht van LQDN over de herziening van de privacywet en de tsunami aan lobbyisten die momenteel door Brussel trekt. Eerder hadden verschillende burgerrechten-organisaties al laten weten kritisch te staan tegenover de manier waarop het privacywetsvoorstel evolueerde. Ook EDRi had al gewaarschuwd voor de gevaren van het lobbywerk vanuit het (vooral Amerikaanse) bedrijfsleven. Met protectmydata.eu zorgde EDRi bovendien voor een website waar je als activist werkelijk alle achtergrondinfo kan vinden over de “Data Protection Regulation”.

1 REACTIE

Reacties zijn gesloten.