Het gaat de foute kant op met onze privacy in Europa

privacy-erased

Wat zou je ervan denken als Google, Facebook of Youtube toestemming kregen om alles wat je online doet, op te slaan, te verwerken en te verkopen – zonder dat je daar zelf enige zeggenschap in hebt? Wat zou je ervan denken als je bank of verzekeringsmaatschappij jouw persoonlijke gegevens kan aankopen, om daarna te beslissen of je al dan niet een lening krijgt of hoeveel je verzekeringspolis zal kosten? Je zou verontwaardigd zijn? Terecht. Toch is de kans aanzienlijk dat we in Europa die richting uitgaan. Meer mogelijkheden voor big bussiness en minder privacy voor ons.

De hervorming van de Europese regelgeving rond de bescherming van onze persoonsgegevens nadert stilaan een beslissende fase en het ziet er alles behalve goed uit. Deze week hebben leden van ITRE (de commissie Industrie, onderzoek en energie) een heleboel amendementen gestemd die onze privacy verder uithollen. Daarmee lopen ze netjes aan het handje van de lobbyisten die massaal in Brussel neergestreken zijn, met als enige bedoeling een betere bescherming van onze privacy tegen te gaan en vooral Amerikaanse multinaltionals vrij spel te geven met onze persoonsgegevens. Dat gaat zelfs zo ver dat sommige amendementen van EU-politici een letterlijke copy-paste zijn van de argumenten van de anti-privacy lobby.

Schandalig is wel het correcte woord voor de manier waarop sommige europarlementairen onze persoonlijke gegevens bijna letterlijk uitverkopen. Regels die ons zouden moeten beschermen, worden uitgehold of vervangen door vage, nietszeggende of zelfs ronduit gevaarlijke omschrijvingen (“pseudonimized data” iemand?). Tegelijk worden maatregelen goedgekeurd die bedrijven toelaten om nog meer winst te slaan uit onze persoonlijke gegevens. Ook bedrijven die een loopje nemen met de beveiliging van onze gegevens worden nog nauwelijks op de vingers getikt.

Een alarmerende ontwikkeling, vooral omdat nu nog slechts JURI (de commissie Juridische zaken, op 18 en 19 maart) en LIBE (de commissie Burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken, op 24-25 april) een advies moeten uitbrengen. Waarna het rechte lijn gaat richting eindstemming in het Europees Parlement, voorzien voor eind 2013. Onze kansen om de regelgeving in de goede richting te duwen, zijn snel aan het slinken.

Daarom: ben je ook verontrust en verontwaardigd over de manier waarop onze persoonlijke gegevens? Laat dan zelf je stem horen nu het nog kan. Dat kan door zoveel mogelijk ruchtbaarheid te geven aan het belang van een goede bescherming van onze persoonsgegevens.

Alle nodige info hiervoor vind je via deze links:

Tot slot nog even Jérémie Zimmermann, woordvoerder van La Quadrature du Net, aan het woord:

‘Data protection’ seems to be an obscure technical issue, but it is crucial, as everything we do online and offline is now stored in databases by private companies. Companies want to have a free hand to make profit out of our personal lives, but our privacy is a fundamental freedom, essential for a free society. Citizens must act now, by warning their Members of the European Parliament and asking them to adopt strong safeguards for our privacy through the adoption of amendments, and by relaying the information, before it is too late.

Doen!
En heb je zelf nog last minute suggesties, laat ze dan weten.