Werknemers onder permanente controle

36 procent van de werkgevers checkt de e-mails van zijn werknemers.
17 procent van de bedrijven luistert professionele telefoongesprekken van medewerkers af.
1 op 20 bedrijven luistert ook persoonlijke telefoongesprekken van medewerkers.
46 procent van de bedrijven brengt het surfgedrag van de personeelsleden in kaart.
1 op 3 bedrijven heeft bewakingscamera’s geïnstalleerd.
1 op 10 bedrijfswagens is uitgerust met tracking-apparatuur.
8 procent van de werkgevers contacteert soms de huisarts van werknemers op zoek naar medische informatie.

privacy-sleutelgatDat zijn de verbijsterende bevindingen uit een enquête van Vacature Magazine onder 413 werknemers die vanuit hun functie goed geplaatst zijn om het privacybeleid van hun werkgever te beoordelen.

Uit interviews met specialisten en getuigen uit het bedrijfsleven blijkt bovendien dat werkgevers het niet zo nauw nemen met hun algemene informatieplicht naar werknemers op vlak van privacybeleid. 1 op 3 werknemers weet niet dat zijn of haar mails gecontroleerd worden. De overgrote meerderheid van het personeel zou dan weer wel op de hoogte zijn dat er camera’s in het bedrijf hangen, maar het valt niet na te gaan in hoeverre het personeel effectief op de hoogte is van de exacte locatie of van het aantal camera’s.

De volledige resultaten van het onderzoek en de interviews verschijnt zaterdag 20 april in Vacature.

Privé-detectives

Een paar weken geleden was ook al uit een verslag van de Kamercommissie Binnenlandse Zaken gebleken dat werkgevers steeds verder gaan in het inschakelen van privé-detectives om hun personeelsleden te bespioneren. Jan Cappelle, hoofd van de directie Private Veiligheid van Binnenlandse Zaken:

“Werkgevers die privédetectives inschakelen om hun personeel te schaduwen? Dat is tamelijk wijdverspreid. Sommige grote bedrijven hebben zelfs hun eigen detectives in loondienst, zoals Bpost, Belgacom, Carrefour, Inno, Coca-Cola, enzovoort. Maar dat zijn hooguit 40 van de 872 vergunde privédetectives in ons land. De meeste bedrijven hebben die luxe niet en huren zelfstandige detectives.”

Een ontwikkeling waar de vakbonden terecht bezwaren tegen hebben. Alain Goelens (ABVV):

“In heel wat sectoren doen de detectives meer dan zomaar schaduwen. Vaak krijgen ze de opdracht een werknemer te horen, te verhoren en te ondervragen. In sommige gevallen wordt de werknemer daarbij opgehouden, zelfs buiten de werkuren. Het gebeurt zelfs dat de werknemer niet eens mag bellen met andere personen, zelfs niet met zijn eigen familie. Dat mag het gerecht niet eens doen. Dat is een ernstig geval van rechtsmisbruik, waartegen moet worden opgetreden.”