Manifesteer mee tegen de GAS-boetes!

Het is verheugend dat het protest tegen de GAS niet gaat liggen. Onlangs is er een oproep gelanceerd van “enkele verontwaardigde burgers” om op zaterdag 29 juni massaal op straat te komen en duidelijk te maken waarom we dit soort wangedrochten van een wetgeving niet hoeven te tolereren. Allemaal samen tegen de verzuring van ons land. Zorg dat je erbij bent!

Overigens kregen de tegenstanders van de GAS deze week steun uit onverwachte hoek. Leuvens politierechter Luc Borin veegde een GAS-boete van tafel door expliciet te verwijzen naar “de toenemende onverdraagzaamheid en de algemene verzuring”. Aanleiding was een GAS-boete voor een café-uitbater, die te veel geluidsoverlast zou veroorzaakt hebben. Omdat op het PV enkel vermeld stond dat het lawaai “hinderlijk kan zijn” voor omwonenden en niet door een decibelmeter was vastgesteld, oordeelde de rechter bovendien dat de GAS-boete subjectief was.
Anders gezegd, een politierechter die laat verstaan dat GAS-boetes eigenlijk op willekeur gebaseerd zijn. Het klinkt alles behalve alledaags, maar het toont wel hoe pervers het systeem is. En het is een reden temeer om tegen dit soort willekeur, onverdraagzaamheid en verzuring te betogen.

vergassing