Dataretentie raakt aan de basis van onze vrijheid

De Kamer stemde op 18 juli in met de omzetting van de Europese Databewaringsrichtlijn. De Senaat deed op 19 juli hetzelfde. De nieuwe wet betekent een serieuze knauw voor het fundamentele recht op privacy. De talrijke bezwaren van mensenrechtenorganisaties en ordes van advocaten werden volkomen genegeerd. Het wetgevende proces verliep verdacht spoedig en ondemocratisch. De Liga voor Mensenrechten overweegt dan ook om de wet aan te vechten bij het Grondwettelijk Hof.

Lees hier het volledige persbericht van de Liga voor Mensenrechten.

widget-dossier-dataretentieDe dataretentierichtlijn won in 2010 de Big Brother Awards. Ze verplicht de opslag van telecommunicatiegegevens van alle burgers met het oog op het onderzoeken, opsporen en vervolgen van ernstige criminaliteit. Nochtans is er geen enkel bewijs dat een dergelijke massale surveillance enig nut heeft en biedt ze geen enkele garantie tegen terreur of criminaliteit. Wat wel klopt, is dat de dataretentierichtlijn een ernstige schending van onze privacy betekent en een reëel risico inhoudt voor een veel te verregaande controle op maatschappelijke, sociale, politieke of syndicale bewegingen die zich kritisch opstellen tegenover het beleid. In plaats van de Europese richtlijn zoveel jaren na datum om te zetten, hadden Kamer en Senaat beter even nagedacht en de hele handel teruggestuurd naar waar ze thuis hoort: de prullenbak.