Reeks lokale GAS-debatten van start

GAS? Nee bedankt!In het voorjaar riepen het Masereelfonds en de Liga voor Mensenrechten partnerorganisaties op om lokale besturen ter verantwoording te roepen voor het gevoerde GAS-beleid in hun stad of gemeente. De bedoeling was een reeks lokale debatten waarbij de burgemeester, in hoogsteigen persoon, of een lid van zijn bestuursploeg de dialoog aangaat met kritische GAS-experten.

Het startschot van de debattenreeks werd op 16 mei gegeven te Gent, waar burgemeester Termont het gehekelde GAS-beleid in de Arteveldestad kwam toelichten. Het weerwoord kwam van Raf Jespers (PLN, Liga voor Mensenrechten), Mathias Van Der Hoogestraete (Tegengas) en Geert Decock (jeugdadvocaat). Het werd een boeiende discussie, die je hier uitgebreid kan nalezen.

In het najaar drukken de Liga en het Masereelfonds de GAS-pedaal pas echt in met debatten in o.a. Aalst, Oostende, Hasselt, Antwerpen, Brugge, Brussel, Diepenbeek, Leuven,… En het lijstje wordt steeds langer. Tal van lokale partners schaarden zich achter het initiatief en bundelden de krachten om een waaier interessante sprekers te verenigen die het GAS-systeem kritisch onder de loep nemen. Hieruit kunnen we maar één ding afleiden: GAS leeft nog steeds in lokale middens! En dit zowel bij jong en oud! Het volledige overzicht van de op til staande debatten vind je op de website www.gasboetes.be. Je vindt er ook tal van andere informatie over de GAS-boetes.

Wil je ook jouw mening kwijt over GAS in jouw gemeente? Kom dan zeker langs op één van de geplande debatten en discussieer mee!

Lees meer bij de Liga voor Mensenrechten.