Waarom we blijven protesteren tegen GAS-boetes

Zaterdag kwamen zo’n tweeduizend vooral jongeren op straat om te protesteren tegen de GAS-boetes. Logisch, want zij zijn de eerste geviseerdenin het neurotische, smetvrezende, bange Vlaanderen van vandaag. Ze werden in hun protest gesteund door niet minder dan 90 organisaties, waaronder ook datapanik.org. Het is duidelijk: het protest zwelt langzaam aan. Volgens velen terecht en volgens oud-vrederechter Jan Nolf ook broodnodig.

Jan Nolf gaf in een column voor Knack nog eens 3 redenen om tegen GAS-boetes te blijven. Een eerste reden is het principiële standpunt tegen GAS: het gaat fundamenteel in tegen de essentie van een rechtstaat. Jan Nolf maakt de vergelijking met een product en concludeert dat GAS hapert en sputtert aan alle kanten. Het is een slecht concept, op een maandag gemaakt en verkocht aan een willekeurige prijs. Een tweede reden noemt Jan Nolf het “jeugdstandpunt. GAS verkilt, verziekt en vergiftigt de sociale sfeer rond jongeren: ze lijken wel op voorhand gediplomeerde hooligans, tot bewijs van het tegendeel. Adieu “‘warme” samenleving, adieu rechtvaardigheid, adieu vrijheid van gaan en staan. Een derde reden tenslotte is de financiële willekeur van de boetes en rechtsonzekerheid die daaruit voortvloeit.
Uiteraard beargumenteert Jan Nolf zijn drie redenen veel uitgebreider en veel eloquenter. Lees zijn volledige column hier bij Knack.

What’s next?

In De Morgen waarschuwt Jan Nolf bovendien dat we het ergste nog niet gezien hebben. “Men denkt ondertussen ook aan een GAS-strafregister. Dat is een intergemeentelijk register van GAS-boetes om zwaardere boetes te kunnen uitspreken bij herhaling. Voor je het weet, wordt dat een strafregister per gerechtelijk arrondissement, en zit je met een parallelle strafwetgeving die niet bemand wordt door magistraten, maar door ambtenaren. Een gruwelijk idee.” Lees het volledige artikel hier in pdf: Burger steeds vaker in beroep tegen GAS-boetes.

Het mag duidelijk zijn dat protest inderdaad broodnodig is, willen we niet verder afglijden naar nog meer willekeur in de rechtspraak en kilte in de samenleving.

De foto’s bovenin deze post zijn afkomstig van chengetheworld.be.