Ook lokale politici willen privacy beschermen

privacy-iconHet is een goede zaak als politici ook op het lokale vlak ijveren voor een betere bescherming van de privacy. Hoe meer politici het voorbeeld van oppositieraadslid Tom Ruts (Groen) in Sint-Gillis-Waas volgen, hoe beter.

Ruts had het eerst over vingerafdrukken op school: “De voorbije maanden was er heel wat ophef over scholen die vingerscans gebruiken om de aanwezigheden van hun leerlingen te registreren. De privacycommissie trekt in een advies dit middel binnen scholen in twijfel. Wij delen die mening: vingerscans in scholen zijn buitensporig voor de doelen die ze nastreven. Daarom vragen we om dit in onze gemeente te verbieden.”

Vervolgens kwam de verkoop van privégegevens aan bedrijven ter sprake. “Stel: je bent net getrouwd of je hebt net die langverwachte bouwvergunning op zak en even later zit je brievenbus vol correspondentie over trouwbeurzen of aannemers. Achter je rug verkocht de gemeente blijkbaar je persoonlijke gegevens aan geïnteresseerde privébedrijven. Dat is een manifeste inbreuk op de privacywetgeving. We vragen dan ook om deze onwettige praktijken af te schaffen.”

In beide gevallen had de meerderheid oren naar de verzuchtingen van de oppositie. Het kan dus, een gemeente die de privacy van haar inwoners ter harte neemt. Wat ons betreft mag het gerust een landelijke trend worden.