Internationale protestdag tegen surveillance

tdwfb-thedaywefightback

Wie gisteren datapanik.org bezocht heeft, kon er onmogelijk naast kijken. Ook wij deden mee aan The Day We Fight Back (TDWFB), de wereldwijde protestdag tegen surveillance. Het klinkt misschien een tikkeltje bombastisch en het ziet ernaar uit dat het protest minder massaal is dan bij succesvolle mobilisaties tegen ACTA of SOPA en co het geval was. Maar TDWFB is een initiatief dat we alleen maar kunnen toejuichen en waarvan we hopen dat het kan uitgroeien tot een wereldwijd succesverhaal.

Naar verluidt namen meer dan 5000 websites deel aan de protestdag. In een gezamenlijke poging om de massale surveillance aan te klagen. In de eerste plaats van de NSA, maar bij uitbreiding ook van de andere veiligheidsdiensten die hand en spandiensten verlenen aan hun Amerikaanse tegenhangers. En wat ons betreft mag gerust ook de Europese dataretentierichtlijn – vorige zomer nog geratificeerd door België – aan het rijtje toegevoegd worden. Of hoe kan je anders het feit dat iedereen voortdurend gecontroleerd wordt, ook als daar geen enkele aanleiding toe is, benoemen dan als massale surveillance?

Met het protest roepen de initiatiefnemers iedereen op om de 13 principes te ondertekenen die vorig jaar onder de noemer “Necessary and Proportionate” werden opgesteld. Die 13 principes wijzen er nog eens op dat privacy een fundamenteel mensenrecht is, dat cruciaal is voor elke democratie. Privacy is van essentieel belang voor de menselijke waardigheid en versterkt andere rechten, zoals het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie en de vrijheid van vereniging. Het inperken van dat recht op privacy kan enkel gebeuren als dat noodzakelijk is om een legitiem doel te bereiken (“necessary”) en als het in verhouding staat tot het beoogde doel (“proportionate”).

Massale surveillance voldoet duidelijk aan geen van beide voorwaarden. Ze is niet noodzakelijk en ze is buiten alle proporties. Het maakt op zich weinig verschil of het nu de Amerikaanse overheid is die de NSA carte blanche geeft of de EU die haar dataretentierichtlijn in de praktijk brengt. Het enige wat telt, is dat er een eindelijk een rem gezet wordt op het bespieden van elke burger. En daar kunnen we allemaal ons kleine steentje aan bijdragen. Al was het maar doordat we gezamenlijk duidelijk maken dat “trop teveel is”. Zeker als het over surveillance gaat.

Meer lezen (update 12/02/2014)