Europese auto’s krijgen spionagekastje

ecallNieuwe auto’s in Europa zullen vanaf oktober 2015 verplicht voorzien moeten zijn van een kastje dat bij een ernstig ongeval automatisch hulpdiensten oproept – het zogenaamde eCall-systeem. Maar tegenstanders stellen dat eCall nauwelijks bijdraagt aan de verkeersveiligheid en de privacy bedreigt. Privacy First noemt het onomwonden een spionagekastje en dreigt met een rechtszaak als eCall ook in Nederland verplicht wordt.

“Het eCall-alarmsysteem laat een spoor van locatiedata achter zonder dat de automobilist daar vooraf toestemming voor heeft gegeven. Het systeem wordt immers verplicht ingebouwd en er zit geen aan/uitknop op, maar laat wel continu sporen (metadata) achter in omringende GSM-netwerken. Het systeem zal bovendien voor andere doelen en door andere organisaties kunnen worden gebruikt dan louter voor de verkeersveiligheid. Denk aan politie en justitie, verzekeraars, belastingdienst, geheime diensten en mogelijk zelfs criminele groeperingen. Van maatschappelijk debat rond eventuele invoering van eCall is echter nauwelijks sprake geweest.”

Lees verder bij Privacy First.