Slimme meter in elke woning? Neen, bedankt

We gaan nog even door op de ambities van minister van Energie Annemie Turtelboom om in elke woning een slimme meter te installeren. Dat dit zware consequenties heeft voor onze privacy, hebben we hier al uit de doeken gedaan. Maar daarover rept de minister met geen woord. En wij zijn niet de enigen die serieuze vraagtekens plaatsen bij de plannen van de minister.

Tom De Meester, energiewatcher van de PvdA, in een opiniebijdrage:

Ten eerste, slimme meters zijn peperduur. Uit een kosten-batenanalyse van energiewaakhond VREG blijkt dat een volledige uitrol van slimme gas- en elektriciteitsmeters in Vlaanderen een slordige 1,6 miljard euro kost. Dat is minstens 640 tot 800 euro per gezin. Of anders gezegd: als de slimme meters er komen, wordt de energiefactuur vanaf 2019 voor de consument jaarlijks exact 80 euro duurder.

Ten tweede, ook de bewering dat slimme meters de gezinnen helpen om energie te besparen snijdt geen hout. De energiewinst is minimaal. Onderzoekers van de ULB concludeerden dat de energiebesparing in het beste geval tussen 2 procent en 4 procent schommelt, maar dat effect verdwijnt na enkele jaren. Ook uit een grootschalig proefproject van distributienetbeheerder Eandis een besparing van nauwelijks 3 procent voor elektriciteit en… nul procent voor aardgas.

De Meester concludeert dan ook terecht dat minister Turtelboom, in plaats van 1,6 miljard te pompen in slimme meters die niemand wil, dat geld beter kan gebruiken voor de grootschalige isolatie van woningen en de duurzame energieproductie die we zo broodnodig hebben.

Ivo Mechels, directeur van Test-Aankoop, zit op dezelfde lijn als Tom De Meester en  is alles behalve gecharmeerd door woorden van de minister. Voor hem zijn het vooral de energiedistributiebeheerders die baat zullen hebben bij de slimme meters, terwijl de consument nog maar eens de dupe zal zijn.

Uiteraard verwelkomen we nieuwe technologieën zoals slimme netwerken. Maar voor slimme meters gelden voorwaarden. Eerst en vooral de vrije keuze van de consument. Omdat er privacy mee gemoeid is, maar ook omdat er moet worden betaald. Schattingen voor een volledige uitrol lopen op tot 1,5 miljard euro. Wij vragen dat een hernieuwde kosten-baten analyse wordt gemaakt door een onafhankelijke instantie voor verschillende categorieën van consumenten, ook de kwetsbare kleine energiegebruikers.

Hij relativeert ook sterk het hoera-verhaal dat de minister in Italië te horen kreeg.

In recente Europese documenten wordt gesproken van mogelijke besparingen voor de consument tot 3%. Dit is niet van aard om hem warm te maken voor een dergelijke investering. Al helemaal niet wanneer we naar Italië kijken waar mevrouw Turtelboom naar verwijst. Op heel wat plaatsen werden die slimme meters in de kelder of de gelijkvloerse verdieping van gebouwen geplaatst. Niet praktisch voor de consument om zijn verbruik te monitoren. In de meeste gevallen blijkt de slimme meter een wel erg eenvoudig toestel te zijn. Het gaat dan om een klein scherm en een knop die de consument kan bedienen om te kijken naar het tarief (bv. piek of dal) dat op dat ogenblik wordt gehanteerd evenals naar zijn verbruik sinds de laatste lezing van zijn slimme meter. Dus helemaal niet zijn werkelijke verbruik van het voorbije uur of van die dag. De enige zekerheid die men de consument kan bieden is dat de data van zijn werkelijke verbruik worden doorgestuurd naar de netbeheerder.

Tot slot zijn ook coalitiepartner CD&V en oppositiepartij SP.A niet bepaald overtuigd van het nut van de verplichte slimme meter. CD&V vindt dat minister Turtelboom te hard van stapel loopt en wijst erop dat er zeker nog niets beslist is. Daarbij verwijst de partij naar de kosten-batenanalyses van een algemene uitrol die in het verleden steeds negatief waren.

Oppositiepartij SP.A is eveneens kritisch en spreekt van een cynische aankondigingspolitiek, in plaats van een weldoordacht energiebeleid. Ook die partij waarschuwt voor een erg hoog prijskaartje, “dat gedragen moet worden door alle energieverbruikers, terwijl slechts een minderheid de vruchten plukt van de voordelen van een slimme meter.”