In welke wereld leeft Bart De Wever?

politie-patrouilleert-met-machinegeweer

Vorige week raakte bekend dat de Antwerpse politie haar Snelle Respons Team (SRT) wil uitrusten met geweren die kogels van het kaliber 300 Whisper kunnen afvuren. Oorlogsmunitie, zeg maar. Populair bij jagers op groot wild als grizzlyberen en elanden, maar evenzeer geliefd bij snipers en andere speciale militaire eenheden. Politie en burgemeester Bart De Wever motiveerden de aankoop onder meer door te verwijzen naar de aanslag op Charlie Hebdo en de interventie in Verviers. De Wever wil dat de Antwerpse politie in een gelijkaardige situatie voldoende bewapend is om zichzelf te beschermen en terroristen ter plekke te neutraliseren.

Maandagavond was de aanschaf alvast voer voor een stevige discussie in de Antwerpse gemeenteraad. PvdA en SP.A hadden een hele resem bedenkingen en twijfels over het nut van oorlogswapens in een stedelijke context. Het debat ontlokte aan een zogezegd ‘woedende’ burgemeester De Wever de uitspraak “Als ik de tussenkomsten hoor, vraag ik mij af in welke wereld zij leven”. Het is een vraag die De Wever veel beter aan zichzelf kan stellen. In welke wereld leeft een burgemeester die de aankoop van oorlogstuig door de lokale politie verdedigt en daarmee zijn stad impliciet tot oorlogsgebied verklaart, terwijl daar geen enkele concrete aanleiding voor is?

In een scherpe analyse voor De Wereld Morgen maakt Lode Vanoost in ieder geval duidelijk waarom een aankoop als deze een wel heel slechte zaak is. Ze zet een stap verder in de richting van een gemilitariseerde lokale politie zoals we die bijvoorbeeld al langer in de Verenigde Staten zien.

“In de VS heeft gemilitariseerde politie al geleid tot veel onschuldige slachtoffers, maar werd nog geen enkele terroristische aanval met zware wapens verijdeld.”
“De geschiedenis van het vuurwapen leert slechts één ding. Wanneer de politie zich zwaardere wapens aanschaft, doen criminelen en fanatici dat ook. Deze wapens zullen met andere woorden de veiligheid van de Antwerpse burger niet verhogen, bovendien, ook de politie zelf zal er groter gevaar mee lopen.”
“Het objectieve gevolg van deze beslissing is dat de angstpsychose onder de bevolking nog wordt vergroot.”

Reken daarbij een atmosfeer van toenemende straffeloosheid voor de politie en dan ligt de conclusie voor de hand dat de aanschaf van deze militaire wapens geen goed voorteken voor de toekomst is. Met dank aan een burgemeester (én voorzitter van de grootste partij in Vlaanderen) die bewust angst zaait en zijn enige heil zoekt in rollen met de spierballen. Twee zaken waar nog nooit iemand beter van geworden is. Arm Antwerpen, arm Vlaanderen.