Regering zet licht op groen voor zes maatregelen tegen terrorisme

Het kernkabinet heeft vandaag zes van achttien maatregelen goedgekeurd die de regering had aangekondigd in de strijd tegen terrorisme.

terreurmaatregelenHet wetsvoorstel over het bijhouden van passagiersgegevens (PNR) kreeg ook groen licht van de ministerraad. De Belgische tekst gaat verder dan de Europese beslissing. Het wetsontwerp verplicht vervoersmaatschappijen en reisoperatoren in de verschillende transportsectoren (luchtvaart, hst, scheepvaart en internationale autocars) de gegevens van hun passagiers over te maken aan een databank. De termijn waarbinnen de gegevens worden bewaard, stemt overeen met de Europese termijnen, namelijk zes maanden. Nadien zullen de gegevens gedurende 4,5 jaar toegankelijk zijn.

Binnenkort komen ook de uitbreiding van de bijzondere opsporingsmethoden (meer bepaald de telefoontap) naar inbreuken in verband met wapenhandel, een gemeenschappelijke databank over personen die naar het buitenland zijn vertrokken om te gaan strijden, de mogelijkheid om 24 uur op 24 huiszoekingen te verrichten voor terroristische misdrijven en de verplichte registratie van alle prepaid sim-kaarten aan bod.