België krijgt ‘Foreign terrorist fighter’-databank

link-iconMinister van Justitie Koen Geens heeft op de ministerraad een eerste wetsontwerp goedgekeurd dat de instrumenten voor de strijd tegen terrorisme versterkt. Naast de invoering van een dynamische databank ‘Foreign Terrorist Fighter’, wordt het ook mogelijk om 24 uur per dag huiszoekingen uit te voeren en worden de bijzondere opsporingstechnieken uitgebreid. Verschillende diensten, zoals Dienst Vreemdelingenzaken, het crisiscentrum, staatsveiligheid en het OCAD, zullen toegang hebben tot deze databank. In de databank komen Belgen of personen die in ons land verblijven die naar een jihadistische conflictzone afgereisd zijn, onderweg zijn, van plan zijn te vertrekken of van een jihadistische conflictzone terugkeren. — Bron: De Standaard, 11/12/2015