Je baas mag je privé-berichtjes lezen

Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens heeft beslist dat uw baas het recht heeft om uw persoonlijke berichtjes te lezen. De uitspraak kadert in een zaak die was aangespannen door een Roemeense ingenieur. – Bron: Het Nieuwsblad, 13/01/2016)

Frank Hendrickx, professor arbeidsrecht aan de KULeuven: “Ook in ons land mag een werkgever controleren of de werknemer online privéberichten stuurt tijdens de kantooruren. Maar er zijn wel zeer strikte voorwaarden aan verbonden. In de eerste plaats moet de werkgever een transparant beleid voeren omtrent online communicatie. Hij moet een zekere terughoudendheid in acht nemen en jouw privacy respecteren. En tot slot geldt ook het proportionaliteitsbeginsel, de controle moet in verhouding staan tot de inbreuken.”

En: “Een totaalverbod op elke vorm van online communicatie die niet puur professioneel is, is niet meer van deze tijd. Je baas mag dus niet permanent monitoren wat je online allemaal uitvoert. Dat is wel een inbreuk op de privacy.”