Frans-Belgische relaties aangehaald op veiligheidstop

link-iconBelgië en Frankrijk hebben op een gezamenlijke veiligheidstop enkele concrete afspraken gemaakt om de gezamenlijke strijd tegen terrorisme en radicalisme verder op te drijven. Beide landen willen van de strijd tegen valse identiteitspapieren een prioriteit maken. Dat willen ze onder andere doen door een databank aan te leggen met vingerafdrukken van Syriëstrijders. Frankrijk en België gaan ook samen proberen operatoren van communicatieprogramma’s zoals Whatsapp ervan te overtuigen gegevens met de veiligheidsdiensten te delen.
Doel van de top was ook om nog bestaande obstakels voor informatie-uitwisseling weg te halen. Denk aan rechtstreekse lijnen tussen magistraten en politiemensen in concrete dossiers en de belofte om de VIS-databank met visa-informatie van de Schengenzone vlotter aan te vullen, net als de SLTD-databank van Interpol over gestolen reisdocumenten. België wilde ook overleggen over het PNR-systeem, voor de opslag en analyse van passagiersgegevens. De regering-Michel heeft het kader daarvoor in eerste lezing al goedgekeurd, maar de bedoeling is samen met Frankrijk ook op Europees niveau te blijven pleiten voor een veralgemeend systeem. Ook de migrantenkampen in Calais en Duinkerke kwamen aan bod. — Bron: De Standaard, 01/2/2015