Amnesty International waarschuwt dat maatregelen tegen terrorisme onze rechten en vrijheden dreigen in te perken

Mensenrechtenorganisatie Amnesty International toont zich in haar jongste jaarrapport bezorgd over enkele maatregelen die België neemt in de strijd tegen terrorisme. Karen Moeskops, directrice van Amnesty International Vlaanderen, zegt bovendien verontrust te zijn over enkele uitspraken van politici in ons land die de mensenrechtenprincipes in vraag zouden stellen.

amnesty-logo“België reageerde niet altijd op een even mensenrechtenvriendelijke manier op de terreurdaden en op de vluchtelingencrisis vorig jaar”, zegt Karen Moeskops. “Verschillende voorstellen dreigen onze rechten en vrijheden in te perken, zoals het recht op privacy en het recht op een eerlijk proces. We vragen dat de overheid daarom een evaluatie zou maken van hun gezamenlijke impact.”

Het gaat vooral om een waarschuwing, want verschillende voorstellen staan nog in de steigers. De directrice van Amnesty verwijst naar de voorstellen om de dubbele nationaliteit af te nemen, om de voorhechtenis te verlengen en om het toezicht op e-mail en telefoonverkeer te verscherpen. Ze kaart ook het mogelijk etnisch profileren door de politie aan.

“De proportionaliteit is weg”, zegt Karen Moeskops. “We zien dat overigens in heel Europa. In Frankrijk gebeurden sinds de terreuraanslagen van 13 november in Parijs meer dan 3.000 huiszoekingen. We moeten lessen trekken uit de reactie na 9/11. De enige oplossingen die duurzaam bleken, waren die met respect voor de mensenrechten.”

Amnesty International waarschuwt voorts voor de uitspraken van sommige politici, die naar aanleiding van de vluchtelingencrisis de mensenrechtenprincipes in vraag zouden stellen. “Het VN-vluchtelingenverdrag is er gekomen omdat we bepaalde fouten uit het verleden niet meer wilden maken. En op een moment dat het een beetje moeilijk wordt, zouden we het laten varen?”

Voor Karen Moeskops ontbreekt het vaak aan juiste informatie. “De grenzen moeten voor ons niet open, maar mensen moeten wel asiel kunnen aanvragen, op een waardige en menselijke manier. Als ze er geen recht op hebben, stuur je ze terug. Zo’n beleid zou de veiligheid ten goede komen, want je behoudt er de controle mee. Daarnaast moet je de hele crisis in perspectief plaatsen. Slechts een miniem deel van alle vluchtelingen wereldwijd komt in Europa terecht.”

Verder vermeldt Amnesty’s jaarrapport ook problemen met het Belgische gevangeniswezen, in het bijzonder voor geïnterneerden. Het rapport herinnert aan de opvangproblemen voor asielzoekers en heeft aandacht voor transgenderpersonen, de strijd tegen foltering en andere mishandeling en discriminatie op basis van geloofsovertuiging.

Download het volledige rapport Amnesty International Report 2015/16 – The State of the World’s Human Rights (pdf)