We moeten nadenken over hoe we drones gebruiken

Ancilia Tilia gaat voor Café Weltschmerz in gesprek met Rejo Zenger van onder meer Bits of Freedom. Ze hebben het vooral over de toepassing van drones en de regelgeving die nu in Nederland in ontwikkeling is. Zenger drukt er op dat dat we heel goed moeten nadenken hoe de ontwikkeling van drones zich zal voortzetten en onder welke voorwaarden we ze willen gaan gebruiken. Drones zetten immers nog maar eens onze privacy onder druk. Het gaat dan niet alleen over de “tuindrone” die door liefhebbers wordt gevlogen, maar evenzeer over de manier waarop politie en defensie samenwerken bij het inzetten van drones. Daar hangt nog heel wat onduidelijkheid rond, terwijl openheid net cruciaal is. Een boeiend gesprek, dat ook voor de Belgische situatie interessante gezichtspunten oplevert. Mensen beoordelen technologie vooral op basis van de huidige functionaliteit, maar staan nog te weinig stil bij de toekomstige mogelijkheden.