Amnesty klaagt spoedbehandeling van terreurmaatregelen door Parlement aan

Amnesty International en de Ligue des Droits de l’Homme wijzen in een gezamenlijke verklaring de spoedbehandeling af van drie wetsontwerpen in het kader van de strijd tegen terreur. “Door de spoedbehandeling worden de ontwerpen aan ijltempo door het Parlement gejaagd en wordt het debat tot een minimum herleid,” aldus de organisaties. “Het gaat nochtans over erg complexe en technische dossiers die fundamentele keuzes inhouden over het Belgische straf- en strafprocesrecht.”

Omzichtigheid geboden

Als voorbeeld geven ze de uitbreiding van het toepassingsveld van ‘openbare aanzetting tot het plegen van terroristische misdrijven’. Het ontwerp perkt de vrijheid van meningsuiting in en schakelt het strafrecht in als preventief instrument. Bovendien staat de wijziging op gespannen voet met de Europese rechtspraak. “Reden genoeg om het ontwerp met de nodige omzichtigheid te behandelen,” aldus de mensenrechtenorganisaties. Hetzelfde ontwerp versoepelt bovendien de voorwaarden om verdachten van terroristische misdrijven in voorlopige hechtenis te houden en verruimt de territoriale rechtsmacht over terroristische misdrijven.

Een ander ontwerp hervormt en moderniseert de wetgeving over de bijzondere opsporingsmethoden. Die wetgeving is echter sinds lang voorwerp van kritiek en moet volgens Amnesty International en de Ligue des Droits de l’Homme worden geëvalueerd. De wijzigingen van de regering gaan voorbij aan die oproep.

Slipgevaar voor democratie en veiligheid

Amnesty International en de Ligue des droits de l’homme achten het zo goed als onmogelijk dat het Parlement zo’n uiterst complex en technisch dossier van bijna 300 pagina’s op minder dan twee weken tijd grondig zou kunnen bespreken. Ze wijzen erop dat de vaart die nu gemaakt wordt, zorgt voor slipgevaar voor onze democratie én veiligheid. Uit de verschillende beproefde methodes in de strijd tegen terreur en politiek geweld, blijkt telkens weer dat mensenrechten en respect voor de rechtsstaat geen hinderpalen zijn. Integendeel, het zijn noodzakelijke voorwaarden om effectief en duurzaam tot een oplossing van het probleem te komen.

Meer: