Beroepsgeheim opheffen in strijd tegen terreur?

link-iconN-VA Kamerlid Valerie Van Peel lanceert een wetsvoorstel dat het beroepsgeheim van medewerkers van OCMW’s, vakbonden, ziekenfondsen en ministeries zou opheffen. Dat beroepsgeheim zou niet mogen gelden wanneer er aanwijzingen van terrorisme zijn. Volgens Van Peel zou er in dat geval een meldingsplicht moeten gelden. OCMW-medewerkers die tijdens een huisbezoek of een hulpverleningsgesprek aanwijzingen hebben dat hun ‘klant’ iets met terrorisme te maken heeft, zouden verplicht moeten zijn dat aan het gerecht te melden. Ook ziekenfondsen, ministeries en vakbonden zouden eenzelfde meldingsplicht moeten hebben. Ook zouden zij verplicht moeten zijn informatie te geven wanneer het parket daarom vraagt. — bron: De Standaard, 1/8/2016

link-iconOude koek, volgens collega-politici, want het wetsvoorstel ligt in dezelfde lijn als de wetswijziging waaraan minister van Maatschappelijke Integratie Willy Borsus (MR) momenteel werkt. Ook daarin staat de mogelijkheid om, in de strijd tegen het terrorisme, het beroepsgeheim op te heffen van medewerkers van OCMW’s, vakbonden, ziekenfondsen en ministeries. CD&V meldt dan weer in een reactie dat Kamerlid Raf Terwingen een wetsvoorstel heeft ingediend dat het wettelijk kader voorziet om informatie onder welbepaalde voorwaarden te kunnen delen, zonder het beroepsgeheim te schenden.

De federatie van OCMW’s liet in een antwoord aan minister Borsus alvast weten geen “uitgekleed beroepsgeheim” – en dus een wetswijziging – te willen. Tegelijk geven ze wel aan dat de communicatie van gegevens in de kruispuntbank sociale zekerheid naar de gerechtelijke autoriteiten beter kan. — bron: Het Nieuwsblad, 1/8/2016

link-iconEnkele ziekenfondsen wijzen dan weer op het eerste wetsvoorstel dat de N-VA-politica indiende in februari en dat op een vernietigend rapport van de Raad van State botste. In dat eerste wetsvoorstel wordt vermeld dat de uitkeringen of het leefloon dat een persoon met mogelijk terroristische gedachten ontvangt ook belangrijke informatie kan zijn. Daarmee ‘wil ze financiële informatie ontfutselen voor andere doeleinden’, klinkt het bij verschillende ziekenfondsen. ‘Dan moeten wij onze vertrouwensband schenden opdat zij met cijfers kan komen over hoeveel potentiële geradicaliseerden een leefloon krijgen. Aan die stigmatisering werken wij niet mee.’

Daarbovenop komt nog de vertrouwenskwestie. De Christelijke Mutualiteit (CM) zegt volledig te willen meewerken aan antiterreurmaatregelen. Ook van het gerecht toegang verlenen tot de kruispuntbank, waar alle informatie over uitkeringen en dergelijke wordt opgeslagen, zijn de OCMW’s en ziekenfondsen een voorstander. “Maar om eerlijk te zijn vinden wij dit een zeer vreemde vraag”, klinkt het bij een ander ziekenfonds. “Alsof wij niet zouden melden dat er een bommengordel onder het bed ligt. Neen, dat hebben we nog nooit gemeld, maar dat komt omdat we dat gewoon nog nooit hebben voorgehad.” — bron: De Standaard Avond, 1/8/2016