Uit angst onze vrijheid te verliezen …

“Uit angst onze vrijheid te verliezen aan terreur, bevangen wij onszelf in zekerheid en controle, waardoor we onze vrijheid zelf teniet doen en opofferen aan angst. Niet de terreur ontneemt het Westen zijn vrijheid, maar wijzelf door te handelen uit angst voor terreur.”

 — Damiaan Denys in De Standaard, Het is ónze angst die ons gijzelt