Privacycommissie wil geen directe toegang tot vingerafdrukken voor VS

De Privacycommissie geeft een ongunstig advies voor een memorandum van overeenstemming dat de VS rechtstreeks toegang zou verlenen tot Belgische vingerafdrukgegevens in de strijd tegen terrorisme en illegale immigratie. Volgens de commissie moet die ‘massale, geautomatiseerde doorgifte van gevoelige persoons­gegevens’ gedekt worden door ‘een specifieke wettelijke basis’ of door een goedkeuring door het parlement.

Het akkoord zou de VS en ­België wederzijdse rechtstreekse toegang geven tot elkaars vingerafdrukge­gevens. Voor ons land zitten die onder meer in de databanken van de federale politie en de Dienst Vreemdelingenzaken. Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA), die ook om het advies vroeg, wou een voorafgaande testfase die zou worden uitgevoerd op basis van vingerafdrukgegevens die gedurende drie maanden in België werden afgenomen. — bron: De Standaard