Ook seponering moet straks automatisch in databank

Álles moet straks automatisch in een databank …

Het federaal parket opende vorig jaar 253 terrorismedossiers. Daarvan werden er 41 geseponeerd – één op de zes dus. De jaren voordien ging het respectievelijk om 30, 43 en 28 seponeringen. Er zijn verschillende redenen om te seponeren, voornamelijk het ontbreken van misdrijven of van voldoende bewijzen, maar ook het feit dat de dader onbekend of overleden is bijvoorbeeld. Toch wil Open VLD-Kamerlid Carina Van Cauter dat geseponeerde dossiers verder opgevolgd worden, omdat ook een aantal dossiers geseponeerd werd wegens onvoldoende recherchecapaciteit of als gevolg van andere prioriteiten door het federaal parket. Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) is het met haar eens: “De seponering van terrorismedossiers mag geen enkele invloed hebben op de eigenlijke opvolging van de persoon die het voorwerp uitmaakt van het dossier.” — lees verder bij de Standaard

Eigenlijk is dit een non-discussie. Eén, zoals federaal procureur Frédéric Van Leeuw al meermaals benadrukte, omdat het openbaar ministerie moet seponeren als er geen bewijzen zijn of als er geen sprake is van misdrijven. Punt. En twee omdat ministers Geens en Jambon ondertussen de lokale taskforce in het leven hebben geroepen. Die houdt zich bezig met de veiligheidsproblematiek en volgt binnen dat kader personen op tegen wie een strafdossier loopt, maar ook personen die niet of niet meer voorkomen in een strafdossier. Anders dus dan in de gerechtelijke aanpak het geval is.