Geen paspoort, geen toegang tot winkel [update]

Illegale vluchtelingen zijn niet meer welkom in de Carrefour Market in Zeebrugge. Wie er niet bepaald “Zeebrugs” uitziet, mag zich aan een identiteitscontrole verwachten. “Elke dag zijn er verschillende diefstallen, dit kan zo niet langer”, zegt de zaakvoerder. Maar volgens de Privacycommissie is dat een brug te ver: “Enkel de politie mag de identiteit controleren.”

“Een particulier kan niet ­eisen dat iemand zijn paspoort geeft”, zegt voorzitter Willem Debeuckelaere. “Enkel de politie of een gerechtsdeurwaarder kan dat. De winkelier kan het wel altijd vragen, maar niet eisen. Hij mag wel iemand de toegang tot zijn handelszaak weigeren, maar dan moet er een gegronde reden voor zijn.” Huidskleur en nationaliteit zijn voor alle duidelijkheid geen gegronde redenen; dan is er sprake van discriminatie. — lees verder bij Het Nieuwsblad

[update 24/3/2017] Een langer artikel in de Standaard schetst de (begrijpelijke) ergernissen en frustraties van de winkeluitbaters in Zeebrugge. Maar het geeft tegelijk ook het woord aan andere partijen die een genuanceerd beeld schetsen van de situatie rond de Brugse haven. Het is niet zo dat er sprake is van echte overlast – behalve dan de kleine diefstallen en een enkel incident. Het artikel toont vooral ook het verschil in visie tussen de plaatselijke pastoor en Dokters van de Wereld enerzijds en burgemeester Renaat Landuyt (SP.A) anderzijds.

“De meeste migranten laten de mensen met rust. Hun aanwezigheid vergroot zeker het onveiligheidsgevoel, maar ze hangen vooral rond aan de kerk, op zoek naar hulp.” Die hulpverlening van pastoor Maréchal en Dokters van de Wereld is burgemeester Renaat Landuyt (SP.A) een doorn in het oog. Hij wil de migranten vooral ontmoedigen om naar Zeebrugge af te zakken en vindt dat er al hulp genoeg is voor wie de legale weg volgt. Dokters van de Wereld sprak vorige week schande dat Landuyt wel een manifestatie van de radicaal-rechtse groep Voorpost toeliet, terwijl hij de hulp aan de migranten storend vindt. ‘Wij verschillen van visie’, zegt pastoor Maréchal. ‘Maar de migranten zullen heus niet wegblijven, zodra we geen eten of medische verzorging meer geven. We trekken ze ook niet aan door hulp te bieden.’

En om de overlast helemaal te relativeren: “Volgens Dokters van de Wereld schommelt het aantal migranten in Zeebrugge al een jaar rond de veertig à zestig.”