Experten unaniem vernietigend voor aanpak strijd tegen terreur

Tijdens een colloquium van Progress Lawyers Network formuleerden advocaten, juristen en academici uit binnen- en buitenland, samen met een onderzoeksrechter en een vakbondsvertegenwoordiger vernietigende kritiek op de manier waarop de regering de strijd tegen het terrorisme voert. Hard bevochten mensenrechten staan op de helling, voor een methodiek die niet eens efficiënt blijkt te zijn om te doen wat ze beweert: terrorisme bestrijden.

Lode Vanoost was aanwezig op het colloquium en maakte voor De Wereld Morgen een uitgebreid verslag. Tijdens het colloquium werd duidelijk gesteld dat een correct veiligheidsbeleid met efficiënte maatregelen die focussen op daders een absolute noodzaak is. Burgers hebben immers het recht om in een veilige samenleving te leven. Maar in de nasleep van de recente aanslagen werden een resem van nieuwe, overwegend repressieve, Europese en nationale wetten en maatregelen aangenomen en/of voorgesteld die zorgen voor een aantal fundamentele verschuivingen. 24/24u huiszoekingen, een passagiergegevensdatabank, de arrestatietermijn verlengd tot 72u, de administratieve enkelband, opheffing van het beroepsgeheim, bestrijden van radicalisering, … Het klinkt misschien spectaculair en het zorgt voor ronkende koppen in kranten en op websites. Maar veelal wordt vergeten (of verzwegen) dat met dit soort maatregelen en voorstellen fundamentele rechten en vrijheden van elke burger op de helling komen te staan.

De conclusie van Lode Vanoost is daarom niet mis te verstaan.

“Wie de regeringen van België en andere EU-lidstaten beoordeelt op hun woorden, ziet een zeer grote ogenschijnlijke daadkracht om het terrorisme aan te pakken. Wie kijkt naar de resultaten en de methodes die worden gebruikt ziet dat de echte resultaten zeer pover zijn, dat er enorm wordt geknoeid en dat voorlopig het enige echte effect de ondermijning van de burgerrechten is.”

Zijn volledige verslag kan je lezen bij De Wereld Morgen