Vooral Vlaanderen investeert in ANPR-camera’s

Zouden ze in Wallonië dan toch meer hun verstand gebruiken dan in Vlaanderen?

De jongste jaren kent de plaatsing van ANPR-camera’s door de lokale politie een boom, maar bijna uitsluitend in Vlaanderen. In 2015 hadden de Vlaamse politiezones 502 ANPR-camera’s in gebruik (411 vaste en 91 mobiele) tegen 12 in Wallonië en 13 in Brussel.
ANPR-camera’s kunnen door diverse overheden worden geplaatst, maar dat gebeurt tot nog toe blijkbaar toch vooral door de lokale politiezones. Waren er in 2012 ongeveer 260 ANPR-camera’s door de lokale politiezones in gebruik, dan is dit aantal in 2015 reeds opgelopen tot circa 530, of iets meer dan een verdubbeling.
Minister Jambon kondigde ook aan dat de federale overheid in de nabije toekomst ook flink zal investeren in ANPR-camera’s: 1.000 camera’s op 250 sites, gespreid over het hele Belgische grondgebied.

— Bron: Metro