Regering keurt maatregelen goed in strijd tegen terrorisme

De ministerraad heeft een pakket maatregelen goedgekeurd in de strijd tegen het terrorisme. Zo komt er een dynamische databank waarin naast de ‘foreign terrorist fighters’ ook de ‘homegrown terrorist fighters’ zitten. Ook worden internationale reizen en betalingen strenger gecontroleerd en worden burgerinfiltranten ingezet. Ecolo-Groen noemt de maatregelen oude wijn in nieuwe zakken en betreurt de eenzijdigheid ervan.

Een overzicht van de maatregelen die goedgekeurd werden:

  • Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (NV-A) kondigde een screening aan van gevoelige functies, zowel in de openbare sector als in de privésector – de farmaceutische sector, Seveso-bedrijven, openbaar vervoer, enzovoort. Daarvoor wordt de wet over veiligheidsmachtigingen, attesten en adviezen aangepast, wat in de tweede helft van het jaar gepland is.
  • Er komen opleidingen over radicalisering voor de maatschappelijk assistenten van de OCMW’s.
  • Er komt een dynamische databank waarin naast de “foreign terrorist fighters” ook de “homegrown terrorist fighters” zitten. Ook haatpredikers en ronselaars worden in de gemeenschappelijke databank opgenomen.
  • Twee omzendbrieven over het uitreiken van documenten, de gecontroleerde terugkeer en de georganiseerde opvang van Syriëstrijders bij de aankomst in België worden aan de Nationale Veiligheidsraad voorgelegd en in de tweede helft van dit jaar verspreid.
  • Omwille van de transparantie inzake de buitenlandse financiering van erediensten worden de financiële transparantieregels voor vzw’s verscherpt. Minister van Justitie Koen Geens heeft een voorstel ingediend die deze vzw’s verplicht, rekening houdend met de privacyregels, tot het aanleggen van een lijst met herkomst en grootte van giften, als deze giften een bepaalde drempel overschrijden.
  • Financiële dienstverstrekkers, die als tussenpersoon fungeren bij de financiering van terrorisme, worden verplicht te antwoorden op vragen van het parket. Het parket krijgt ook meer mogelijkheden inzake betaalverkeer met virtuele munten zoals bitcoins en geldverzendingsdiensten. Verder is er goedkeuring verleend aan een wettelijke regeling voor spijtoptanten.
  • De Channel Terminal in Brussel-Zuid en de TGV-werkplaats in Vorst worden extra beveiligd en er komen veiligheidspoortjes en bewakingscamera’s in de internationale treinstations. Daarnaast zijn er maatregelen voor reizigers die vanop een Belgische luchthaven vertrekken.
  • Belgische luchthavens moeten controleren of de naam op het vliegtuigticket overeenstemt met de naam op de identiteitskaart van de passagier. Een aantal lowcostmaatschappijen doet nu al zo’n ‘conformity check’, maar er komt een algemene maatregel.
  • De ministerraad stemde ook in met de invoering van een nieuwe bijzondere opsporingsmethode “burgerinfiltratie”, in de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit en het terrorisme, om een antwoord te bieden op de beperkingen van de informantenwerking en politionele infiltratie. De burgerinfiltratie zal aan strikte voorwaarden, sterke waarborgen en een groot aantal sluitende controlemechanismen onderhevig zijn.

Oude wijn in nieuwe zakken

Volgens Ecolo-Groen zijn bovengenoemde maatregelen ‘oude wijn in nieuwe zakken’. De groenen betreuren dat deze ministerraad niet is aangegrepen om ook moeilijkere knopen door te hakken, bijvoorbeeld radicalisering in gevangenissen of de strengere strijd tegen de illegale wapenhandel.