Vingerafdrukken van jonge vluchtelingen opgeslagen in Europese databank

De vingerafdrukken van vluchtelingenkinderen vanaf zes jaar worden opgeslagen in de Europese database met persoonsgegevens van asielzoekers. Die maatregel werd goedgekeurd door de bevoegde commissie van het Europees Parlement. Hoewel de huidige leeftijdsgrens voor vingerscans veertien jaar is, wordt die in de toekomst verlaagd. Naast de Europese Commissie zal ook de politie, justitie en de veiligheidsdiensten toegang tot de zogenoemde Eurodac-database krijgen. Momenteel wordt die database enkel voor asieldoeleinden gebruikt. — lees verder bij De Morgen