Nieuwe antiterreurwet van Macron stuit op protest

Amnesty International, Human Rights Watch en andere mensenrechtenorganisaties hebben bij de Franse president Macron geprotesteerd tegen een nieuwe antiterreurwet. Macron wil per 1 november de noodtoestand opheffen, maar onderdelen ervan overhevelen naar het gewone recht. Zo kan de bewegingsvrijheid van een verdachte burger straks worden ingeperkt zonder voorafgaande toestemming van een rechter. “Een onaanvaardbare transfusie van de noodtoestand naar het gewone recht”, oordeelde de jurist Paul Cassia. “De vrijheid van burgers kan worden aangetast op basis van een simpel vermoeden.”

Zonder tussenkomst van de rechter kan de staat de vrijheid van een burger beperken, op basis van het vermoeden dat hij onderdeel is van een terroristisch netwerk of wellicht van plan is een aanslag te plegen. Het gaat om mensen die niet via het strafrecht kunnen worden aangepakt, omdat er onvoldoende elementen zijn die een gerechtelijk onderzoek rechtvaardigen. Vergeleken met de noodtoestand worden de condities in de nieuwe terreurwet verzacht: de betrokkene krijgt geen huisarrest meer, maar zijn bewegingsvrijheid wordt beperkt tot de grenzen van zijn gemeente.

Volgens Amnesty International hebben al veel mensen ten onrechte huisarrest gekregen. Sinds november 2015 is deze maatregel aan 612 mensen opgelegd, van wie er nu nog 66 over zijn. In geen enkel geval is iemand aangeklaagd wegens terrorisme, aldus Amnesty. Wel zijn er spectaculaire missers bekend geworden. Zo kreeg Halim Abdelmalek huisarrest omdat hij foto’s zou hebben gemaakt voor het appartement van Riss, de hoofdredacteur van Charlie Hebdo. In werkelijkheid sprak hij in zijn telefoon na een bezoek aan zijn moeder die in hetzelfde complex woonde. — lees verder bij De Morgen