Volgens Europees Mensenrechtenhof mag werkgever e-mails niet zomaar controleren

Bedrijven die het e-mailverkeer van werknemers willen controleren, mogen dat niet zomaar doen. Dat blijkt uit een vonnis van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Hun personeel moet weten dat hun berichten kunnen worden gecheckt voordat het management tot die maatregel overgaat. Het Europees Hof deed die uitspraak in een zaak van een Roemeen die in 2007 werd ontslagen omdat hij het mailaccount van zijn werk had gebruikt om berichten naar zijn broer en verloofde te sturen.

Roemeense rechters hebben volgens het hof ten onrechte nagelaten vast te stellen of het bedrijf de werknemer, verkoopmedewerker Bogdan Barbulescu, wel op de hoogte had gesteld van de mailcontrole. Ook hadden zij moeten beoordelen of er geen minder ingrijpende maatregelen hadden kunnen worden genomen, aldus de rechters in Straatsburg. Zij concluderen in meerderheid dat het recht op een privéleven is geschonden en de Roemeense rechters geen juiste afweging hebben gemaakt.

In België

De beslissing van het Europees Mensenrechtenhof vormt een jurisprudentie voor de 47 lidstaten van de raad van Europa, waaronder België. Volgens de Privacycommissie verandert deze uitspraak voor ons land niets. “Het is enkel een bevestiging van een CAO die de werkgevers en de vakbonden daarover in 2002 gesloten hadden”, zegt voorzitter Willem Debeuckelaere. In dat document (CAO 81) is eveneens vastgelegd dat de werkgever enkel controles kan uitvoeren wanneer de werknemers op de hoogte is van het bestaan van een controlesysteem. Bovendien moeten de controles proportioneel zijn en mogen ze geen inmenging in de persoonlijke levenssfeer van de werknemer vormen. — bron: Het Laatste Nieuws

Meer bij de Privacycommissie