Stem vanaf nu voor de Big Brother Awards

De Big Brother Awards zijn officieel gelanceerd. Je kan vanaf nu ook jouw stem uitbrengen voor de Publieksprijs voor de grootste privacyschender. Dit jaar nemen we onze overheden onder de loep. Wat weten onze overheden van ons en waarom? Waar overschrijden ze hierin een rode lijn? Wie of wat verdient volgens jou een Big Brother Award? Stem op één van de nominaties. En vergeet vooral ook niet van je in te schrijven voor de uitreiking van de award op vrijdag 13 oktober in de KVS.

Dit zijn de nominaties:
(en omdat een heel kleine beetje favoritisme nooit kwaad kan, de eerste in het rijtje is de nominatie van datapanik)

 • Het netwerk van slimme camera’s #alleverplaatsingenverdacht
  Met meer dan 47.000 plaatsen waar camera’s staan in België, is er geen ontsnappen meer aan. Veel van die camera’s worden ook steeds ‘slimmer’. Maar onder het mom van de strijd tegen terrorisme, georganiseerde misdaad en overlast, worden veel meer data verzameld dan we beseffen. Er wordt een hoogtechnologisch spinnenweb geweven dat ongeziene mogelijkheden biedt om elke burger individueel te volgen.
 • Het massaal screenen van burgers #wiemagnaarTomorrowland
  Afgelopen zomer screende de overheid massaal burgers, namelijk Tomorrowland-festivalgangers. Er bestaat geen wettelijk kader voor deze praktijk waardoor ons recht op privacy niet kan worden gegarandeerd. De screening en de weigering bleken een schending uit te maken van ons recht op eerbiediging van het privé leven. Deze praktijk is vooral ook een voorbeeld van de steeds verder evoluerende drang van onze overheden om haar burgers te controleren. Dit is een schadelijke evolutie die dan ook een halt moet worden toegeroepen.
 • De aangepaste wet op bijzondere onderzoeksmethoden #powerforbigbrother
  De gewijzigde BOM-wet schendt ons recht op privacy en verschuift de bevoegdheden van de (onafhankelijke) onderzoeksrechter naar het (niet gegarandeerd onafhankelijke) Openbaar Ministerie.
 • Smart Cities #beheersdeburger
  Steeds meer steden en gemeenten profileren zich als ‘Smart Cities’ en verzamelen zonder enige toestemming en zonder welomschreven doeleinden massaal data van hun inwoners. Zo komt iedereen zonder het te beseffen in het vizier van grootschalige datavergaring. Het is dringend tijd om de privacy van de burgers terug op de agenda van de lokale overheden te plaatsen en het evenwicht te herstellen.
 • De Europese trend van ‘state hacking’ #staatsmalwareinjecomputer
  Je telefoon(s) en computer(s) zijn net een pak minder veilig geworden – je kan de Belgische overheid met de vinger wijzen. Het afgelopen jaar nam ze immers een wet aan die de uitvoerende macht (o.m. politie) de toestemming geeft om zichzelf toegang te verschaffen tot berichten, videobeelden en andere persoonlijke gegevens. Hiermee volgt de Belgische overheid de Europese trend waarbij overheden zogenaamde ‘malware’ financieren of ontwikkelen en vooral gebruiken.

De nominatie met de meeste stemmen krijgt op vrijdag 13 oktober de Big Brother Award van het publiek uitgereikt in de KVS te Brussel. De jury reikt er ook nog één uit. Prijzen worden uitgereikt door Nigel Willams tijdens een speciale ‘Big Brother – conference’. De Awardshow start om 19u en inkom voor dit programmadeel is gratis (maar wel even inschrijven!). Na afloop (20u30) drinken we samen nog een glas in de bar.

Wil je meer weten over privacy en de vijf nominaties? Kom dan, voorafgaand aan de Awardshow naar het namiddagprogramma waarin we voor elke nominatie een inhoudelijke sessie in de vorm van een debat of een inhoudelijke uiteenzetting voorzien. Het programma zal in de loop van de maand september bekend gemaakt worden op de website.

De Big Brother Awards zijn een initiatief van de Liga voor Mensenrechten, in samenwerking met verschillende andere organisaties waaronder ook datapanik.

www.bigbrotherawards.be