Meeste fietsdiefstallen in Aalst gebeuren in met camera’s bewaakte NMBS-stalling

Uit recente cijfers blijkt dat in Aalst jaarlijks meer dan 300 fietsen gestolen worden. In 2017 waren dat er maar liefst 396. Ongeveer 20% daarvan wordt gestolen in de stationsbuurt. Uitschieter daar is de overdekte fietsenstalling van de NMBS. Die is nochtans uitgerust met camerabewaking. — lees verder bij Het Nieuwsblad